Enter your keyword

Apply Via Email

आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धी आबश्यक जानकारीहरु

 • स्पष्ट मुखाकृती देखिने हालसालै खिचिएको रंगिन फोटो।
 • नगरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणापत्र।
 • SEE Grade Sheet / SLC Marksheet, यदि SEE original grade sheet नआएको खण्डमा Net बाट Download गरिएको लाई मान्यता दिईनेछ।
 • SEE/SLC को प्रवेश पत्र (Admit Card)
 • SEE/SLC को Character Certificates / Transfer Certificates
 • लक्षित बर्ग कोटामा आबेदन भर्नका लागि CTEVT को निर्देशिका २०७४ (चौथो संसोधन २०७८ )   बमोजिम लक्षित बर्ग समुह खुलेको प्रमाणीत कागजात।
 • TSLC / Pre-Diploma कोटामा आबेदन भर्नका लागि TSLC Marksheet, TSLC Certificates, TSLC Character Certificate, SEE Grade Sheet / SLC Marksheet, SEE/SLC को प्रवेश पत्र (Admit Card), SEE/SLC को Character Certificates / Transfer Certificates
 • आबेदन फारम शुल्क : रु ८००/-
 • खातावालाको नाम: Sindhuli Samudayik Technical Inst.
 • बैङ्क नाम: Mega Bank Ltd., बैङ्क खाता नम्बर: ०८४००१००००९२०, बैङ्क शाखा: सिन्धुली
 • Online Banking अथवा कुनै Digital Payment App बाट पनि आबेदन फारम शुल्क जम्मा गर्न सकिने छ।
 • रकम सिन्धुली सामुदायिक टेक्निकल इन्स्टिच्युट कै बैंक खातामा आवेदक को नाम बाट जम्मा गर्नु पर्ने छ। सो जम्मा गरिएको भौचर Online Upload गर्नु पर्ने हुनेछ।

नोट* माथि उल्लेखित कागजात पूर्ण नभएमा र आबेदन फारम शुल्क जम्मा नभएमा आबेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन।

Entrance Email Format

तल ऊलेखित सम्पूर्ण विवरण भरि यस Email ठेगाना मा पठाउनु होला : admission@scti.edu.np
Subject: Apply for Admission

 1. आवेदक को नाम (Applicant Name):
 2. ईमेल ठेगना (Email Address):
 3. फोन नम्बर (Phone Number):
 4. धर्म (Religion):
 5. जाति (Cast):
 6. स्थाई ठेगाना (Permanent Address):
 7. प्रदेश न. (Province No.):
 8. जिल्ला (District):
 9. गाउ पालिका / न.पा / उप-म.न.पा / म.न.पा:
 10. वडा. न (Ward No.):
 11. अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्था: निजी अथवा सरकारी
 12. अध्ययन गर्न चाहेको शैक्षिक कार्यक्रम (Faculty): Diploma in Civil Engineering अथवा Diploma in Agriculture (Animal Science)

—————————–
निम्न कागजातहरु अनिवार्य रुपमा समाबेस(Attach) गर्नु होला

 1. आवेदक को फोटो (Applicant  Photo)
 2. SEE/SLC को प्रवेश पत्र (Admit Card)
 3. नागरिकता  वा  जन्मदर्ता  (Citizenship/Birth Certificate)
 4. SEE Grade Sheet / SLC Marksheet Image
 5. School Character Certificate Image
 6. बैंकको भाैचर (Bank Voucher Image or Online Payment Slip Image)

—————————–
तल ऊलेखित आफुले भर्न चाहेको कोटा स्पस्ट पार्नु होला

 1. पूर्ण शुल्किय कोटा
 2. पूर्ण शुल्किय लक्षित् वर्ग खुल्ला कोटाको हकमा : लक्षित वर्ग समुह खुलेको प्रमाणित कागजात समाबेश गर्नु होला
 3. Pre Diploma/ TSLC कोटाको हकमा TSLC Mark Sheet, TSLC certificate, TSLC Character certificate को image समाबेश गर्नु होला

बृस्तृत जानकारी को लागी सम्पर्क नम्बर 9841640567 ,9854041424

नोट* फारम आफैले भरेर पनि एस Email ठेगाना (admission@scti.edu.np) मा पठाउन सकिन्छ

Click on Image To Download Entrance Form

Diploma Level Full Fee Paying

Open Quota Form

Diploma Level Full Fee Paying Lashit Barga

Quota Form

Diploma Level Full Fee Paying TSLC

Quota Form