Enter your keyword

Apply Online for Diploma Level

आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धी आबश्यक जानकारीहरु

 • स्पष्ट मुखाकृती देखिने हालसालै खिचिएको रंगिन फोटो।
 • नगरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणापत्र।
 • SEE/TSLC काे Grade Sheet /  Marksheet, यदि  original grade sheet नआएको खण्डमा कक्षा १० वा TSLC  सम्मकाे Marksheet लाई मान्यता दिईनेछ।
 • SEE/TSLC को प्रवेश पत्र (Admit Card)
 • SEE/TSLC  को Character Certificates / Transfer Certificates
 • आबेदन फारम शुल्क : रु १५००/-
 • खातावालाको नाम: Sindhuli Samudayik Technical Inst.
 • बैङ्क नाम: Mega Bank Ltd., बैङ्क खाता नम्बर: ०८४००१००००९२०, बैङ्क शाखा: सिन्धुली
 • Online Banking अथवा कुनै Digital Payment App बाट पनि आबेदन फारम शुल्क जम्मा गर्न सकिने छ।
 • रकम सिन्धुली सामुदायिक टेक्निकल इन्स्टिच्युट कै बैंक खातामा आवेदक को नाम बाट जम्मा गर्नु पर्ने छ। सो जम्मा गरिएको भौचर Online Upload गर्नु पर्ने हुनेछ।

नोट* माथि उल्लेखित कागजात पूर्ण नभएमा र आबेदन फारम शुल्क जम्मा नभएमा आबेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन।

Apply Now

Quickly fill the Entrance Form below to apply for Diploma  in Civil Engineering and Diploma in Animal ScienceNote:

 1. Reach SCTI with following numbers : 9844040818,  9844082555, 9854041424, 9862687597
 2. Students are requested to upload the image in 3 different file types (jpg, jpeg & png)
 3. Image size should be limited to 10MB max.
 4. Having issues with entrance form ?  Contact our administration at : 9844040818, 9844082555

Click on Image To Download Entrance Form

Diploma Level Full Fee Paying

Open Quota Form

Diploma Level Full Fee Paying Lashit Barga

Quota Form

Diploma Level Full Fee Paying TSLC

Quota Form